مناسبترین جنس کفش

مناسبترین جنس کفش

جنس چرم برای کفش از همه مناسب تر  است. زیرا چرم همانند پوست هوا را عبور می دهد و قالب پای شما را به خود می گیرد. کف کفش باید دارای بالشتکی باشد تا اینکه بتواند ضربه های ناشی از راه رفتن سطوح سخت را خنثی کند.زیر کفش باید قابل انعطاف بوده و آج مناسب داشته باشد. کفش های تنگ نپوشید و اگر پایتان در کفشی راحت نیست آن را نپوشید. پنجه کفش باید به اندازه ای باشد که انگشتان پایتان را به راحتی در کفش حرکت دهید. پاشنه پایتان باید به راحتی و به طور کامل در کفش قرار بگیرد. بغل کفش نباید دهان باز کند.


sh@taara@web
2علاقمندی جولای 8, 2019 دسته‌بندی نشده بدون دیدگاه

تعداد دیدگاه ها برای این مطلب: 0 دیدگاه