مناسبترین جنس کفش

جنس چرم برای کفش از همه مناسب تر  است. زیرا چرم همانند[..]

تمیز کردن کفش در جنسهای مختلف

تمیز کردن کفش کثیف یکی از نکات در شیک پوشی است.  تمیزی[..]

کفش پیاده روی مناسب چه مشخصاتی دارد؟

کفش پیاده روی در ناحیه پاشنه باید حداقل 5/1 سانتی متر لژ[..]

تعیین سایز کفش

تعیین سایز کفش روشهای استانداردی دارد. یکی از این روشها[..]